Etkinliklerimiz
Timpani'nin üçüncü katını etkinliklere ayırdık. Müziği öne çıkarmayı hedeflediğimiz etkinliklerimizin duyurusunu e-posta grubumuza dahil olan kişilere yapabiliyoruz. Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz etkiliklerimizle ilgili özet bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.


- 8 -

Sayfa 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9


Cihat Aşkın

 

Onikinci Etkinliğimiz: "Kreutzer Sonat"
Sunucu ve yorumcu: Cihat Aşkın

Onikinci etkinliğimiz 15 Şubat 2008 Cuma akşamı 17:30 - 19:30 saatleri arasında gerçekleşti.

Cihat Aşkın bey "Kreutzer Sonat" ismiyle anılan Beethoven'in 9. Keman Sonatının, Rus edebiyatının en önemli isimlerinden Tolstoy'dan Çek besteci Leos Janacek'e kadar uzanan etkilerinden söz etti. Beethoven'ın eseri ilk olarak George Bridgetower isimli kemancıya ithaf ettiğini ancak daha sonra da fikir değiştirerek zamanın diğer bir ünlü kemancısı olan Kreutzer'e ithaf etmiş olduğunu anlattı. Bu karar değişikliğinin en önemli nedeni ise Beethoven ile Bridgetower'ın aralarının bozulması idi. Diğer bir ilginç husus ise ismi bu eser sayasinde duyulmuş olan Kreutzer'in Beethoven'in eserlerini sevmemesi ve bu eseri de hiç bir zaman yorumlamamış olması idi. Cihat bey, etüdleri ile bilinen Kreutzer'in birkaç etüdünden örnekler de çaldı. Janacek'in Tolstoy'un romanından esinlenerek yazmış olduğu Krutzer dörtlüsünden de kesitler dinletti.

Eserle ilgili bu son derece ilginç bilgileri bizlere aktardıktan sonra Cihat Aşkın ve piyanist Can Okan bize Kreutzer sonatı baştan sona mükemmel bir şekilde yorumladılar.

Katılımın bugüne kadar görülmemiş seviyede gerçekleştiği etkinliğimizin sonunda alkışlar durmak bilmedi.

Günümüzün önde gelen keman virtüozlarından ve Türk Keman Okulu'nun uluslararası temsilcilerinden Cihat Aşkın, son yıllarda kazandığı haklı ve sağlam ün ile kuşağının önde gelen sanatçılarından biri olarak adını duyurmaktadır. Uluslararası alanda Amerika, Asya, Avrupa ve Afrika'nın bir çok yerinde konserler ve resitaller veren, radyo, TV ve CD kayıtları gerçekleştiren, kemancılığının yanı sıra, kuruculuğunu yaptığı İstanbul Oda Orkestrası ve Filarmonia İstanbul orkestralarının da yöneticiliğini yapmış olan Aşkın, birçok başarılı projeye imza atmış ve kendi adını verdiği Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları (CAKA) projesi ile Türkiye'nin her yerinden topladığı öğrencilerin gelişimlerinde büyük rol oynamıştır.

Aynı zamanda Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nin (MIAM) kurucularından ve yöneticilerinden biri olan Aşkın akademik alanda görev yaptığı İTÜ ve Türk Müziği Devlet Konservatuarı çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdürdüğü gibi Türkiye, Bulgaristan, Polonya, İsrail ve İsviçre gibi ülkelerde çeşitli yarışmalarda jüri üyesi olarak bulunmuş ve 1999 yılından beri İsrail, Keshet Eilon Keman Masterclasslarında fakülte üyesi olarak görev yapmaktadır.

Dünyanın dört bir yanında festival ve konserlere katımış, Cobos, Dmitriev, Yoel Levi ve Shlomo Mintz gibi müzisyenlerle konserler vermiş olan Aşkın, İstanbul'da doğmuş ve Prof. Ayhan Turan'ın sınıfından mezun olarak gittiği Londra, Kraliyet Müzik Koleji'nde Rodney Friend ve City University'de Yfrah Neaman ile çalışmıştır. Ruggierro Ricci ve Dorothy Delay gibi ustalardan kısa süreli faydalanmış olan Aşkın aynı zamanda Master ve Doktora çalışmalarını yürüterek yurda dönmüş ve 1998 de İTÜ'den Doçent ünvanını, 2006 da ise Profesör ünvanını kazanmıştır.

Keman sanatçılığının yanısıra beste çalışmalarınada ağırlık veren Aşkın, keman ve değişik çalgılar için besteler, keman için aranjmanlar ve film müzikleri alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. Aşkın Ensemble'ın kurucusu ve yöneticisi olarak yaptığı çalışmalar kendisini bu alandada önemli bir konuma getirmiştir.

Kalan Müzik sanatçısı olarak Çağdaş Türk Keman yapıtlarının CD çalışmalarını yürüten sanatçıya Yalçın Tura, Ertuğrul Oğuz Fırat, Arda Agoşyan ve Oğuzhan Balcı keman konçertolarını ithaf etmişlerdir. Aşkın aynı zamanda Warner Classics ve CPO gibi firmalar içinde CD ler doldurmuştur. Akses ve Erkin gibi bestecilerimizin konçertolarının ilk CD lerini yapan sanatçı, dünya keman literatüründe bir ilk olan Kreutzer 42 Etüd albümünüde 2006 yılında yayınlamıştır. Menuhin ve Flesch yarışmalarında çeşitli ödüller kazanan sanatçının birçok ödülü ve vardır ve en son 2002 yılında Roma'da Foyer des Artistes ödülünü kazanmıştır. Sanatçı konserlerinde Jean-Baptiste Vuillaume (1846) keman ile çalmaktadır.

Cihat Aşkın beyin web sitesi: http://www.cihataskin.net

 

 

Keman: Cihat Aşkın
Piyano: Can Okan

 


 


Sadettin Davran

 

Onbirinci Etkinliğimiz: "Caz ne kadar caz?"
Sunucu: Sadettin Davran

Onbirinci etkinliğimiz 14 Aralık 2007 Cuma akşamı 17:30 - 19:30 saatleri arasında gerçekleşti.

Sadettin Davran bizlerle cazsı bir söyleşi yaptı. Uzun yıllar bu müziği yeterince yakından izlemiş olan Davran gerek caz müzisyenlerinin, gerekse caz dinleyicilerinin tavır ve davranış biçimlerine değindi. Cazın bir sosyal olgu olarak 20. Yüzyılın düşünsel evrilişi içinde özgün bir ağırlığa sahip olduğunu gözlemledi. Konuşması sırasında, çok yakından tanıdığı ve birlikte zaman geçirme fırsatı bulduğu Miles Davis, Chet Baker gibi ünlülerle ilgili son derece ilginç anektodlara yer verdi.

Sadettin Davran 1948'de doğdu. Caz müziğine gerçekten de erken yaşlarda ilgi duydu; gitgide artan ilgisi onu bu müziğin iyiden iyiye peşine düşürdü.
1984-1992 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde caz yazıları yazdı. 1994-2000 arası Yeni Yüzyıl ve Yeni Binyıl gazetelerinde cazın yanısıra diğer sanatlara ilişkin eleştirileri yayınlandı. TRT 1, TRT 2, NTV ve TV 8'de program yapımcılığı ve danışmanlık yaptı, 1994-2002 yılları arasında Uluslararası Caz Festivali Danışma Kurulu üyeliğinde bulundu. Akbank Yayınlarından çıkan John Fordham'a ait "Jazz" adlı kapsamlı çalışmayı Türkçeye çevirdi. Halen Roxy yayını aylık "Gaste" de yazıyor.

 


Aydın Büke

 

Onuncu Etkinliğimiz: "Konçerto'nun Barok Dönemden Klasik Döneme Gelişim Süreci"
Sunucu: Aydın Büke

Onuncu etkinliğimiz 16 Kasım 2007 Cuma akşamı 17:30 - 19:30 saatleri arasında gerçekleşti.

"Concertare" sözcüğünden türediği varsayılan ve sözcüğün iki farklı anlamını (birlikte müzik yapmak ve rekabet etmek) içinde barındıran "Solo Konçertolar", 1700'lerin başından itibaren bir çalgı ve ona eşlik eden topluluk için yazılmaya başlamıştır. Barok Dönem bestecilerinin geliştirdiği bu yapı, Klasik Dönemde Mozart ve Beethoven'ın yapıtlarıyla farklı bir biçime kavuşacak, bir anlamda XIX. yüzyıla hazırlanacaktı.
Aydın Büke'nin anlatımı ve müzik örnekleri eşliğinde bu değişim sürecine tanıklık ettik.

Aydın Büke, 1958 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'nin ardından İstanbul Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümü'nden (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı) mezun oldu. Avusturya'daki üç yıllık müzik eğitiminden sonra, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın sınavını kazanarak, bu kurumda Flüt Sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Halen bu görevini sürdürmektedir.
Çeşitli kurumlarda verdiği müzik tarihi derslerinin yanı sıra, 1995 yılında Boyut Yayın Grubunun gençler için hazırladığı "Klasik Müzik Koleksiyonu" adlı dizide, besteci biyografileri yazdı (Bach, Mozart, Ravel).
1995-2004 yılları arasında TRT - Radyo III'te klasik müzik programları hazırladı: Vivaldi'den Beethoven'a, Enigma, Müzik Portreleri, Yeni Kayıtlar, 99'da Andıklarımız, Arya, 2000 Yılında Bach, Operanın Doruğu, Müzikal Sunu.
1998 yılında, Mozart ve Lorenzo Da Ponte'nin ortak çalışmalarını konu alan, İki Dahi Üç Opera adlı kitabı Boyut Yayınlarından çıktı (II. Baskısı 2000 yılında yayımlandı).
2001'de, Bach - Yaşamı ve Eserleri adlı ikinci kitabı Kabalcı Yayınları'ndan çıktı (II. Baskısı 2005 yılında yayımlandı).
Mozart'ın 250. Doğum Yılı nedeniyle kaleme aldığı Mozart - Bir Yaşamöyküsü adlı kitabı Ocak 2006'da Dünya Kitapları'nda yayımlandı (II. Baskı, Nisan 2006).
Müziği Yaratanlar - Barok Dönem adlı kitabı (İpek Mine Altınel ile ortak çalışma) 2006 Kasım ayında Dünya Kitapları'nda yayımlandı. "Müziği Yaratanlar", müzik tarihini dönemler halinde ve görsel yönü ağır basan örnekler eşliğinde incelemeyi amaçlayan beş ciltlik bir çalışma olarak tasarlanmıştır ve halen "Klasik Dönem" yayına hazırlanmaktadır.
Çeşitli dergiler için müzik yazıları yazmakta, 2003 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde "Müzik Tarihi" dersleri vermektedir. 

 


Adnan Arduman

 

Dokuzuncu Etkinliğimiz: "Tutkunun da Ötesinde: Gilbert Kaplan ve Mahler'in 2. Senfonisi"
Sunucu: Adnan Arduman

Dokuzuncu etkinliğimiz 19 Ekim 2007 Cuma akşamı 17:30 - 19:30 saatleri arasında gerçekleşti.

Mahler'in 2. Senfonisini ilk dinleyişinde derinden sarsılan ve kısa sürede tutkuya dönüşen bu ilişkisini inanılması güç boyutlara taşıyan iş adamı Gilbert Kaplan'ın önce şefliğe sonra da albüm kayıtlarına kadar giden ve hatta bunların da ötesine geçen hikayesi konu edildi. Bu son derece ilginç öykü ile birlikte konuşmada Mahler'in hayat hikayesine ve 2. Senfonisinin özellikleri ile besteleniş detaylarına da değinildi. Gilbert Kaplan'ın iki farklı yorumundan bölümler dinlendi ve Simon Rattle'ın da Andante bölümü yorumuna da yer verildi.

Adnan Arduman'ın müzikle ilişkisi iyi bir dinleyici olmak (veya olma çabalarını sürdürmek) düzeyinde. Bununla birlikte Açık Radyo'da farklı dönemlerde, "Kayıtsız Kalabilir misiniz?" ve "Odyofilya Sokakları" isminde iki program yaptı. Açık Radyo'nun (94.9) yeni yayın döneminde de Reha Arcan ile birlikte yeni bir programa başlayacaklar (Pazartesi akşamları 20:00-21:00 arasında ve ilk program 29 Ekim'de). Vizon dergisinde önerdiği albümlerle ilgili bir köşesi bulunumakta idi ve ayrıca etkinlik konusu olan Gilbert Kaplan ile ilgili de "Öyle bir Tutku ki!" başlıklı bir yazı yazdı. Ümitsiz bir vaka olduğunu kabullenmeyip, gitar çalma konusunda çabalarını bıkmadan sürdürmekte.
Mehmet Güreli

Sekizinci Etkinliğimiz: "Film Müzikleri "
Sunucu: Mehmet Güreli

Sekizinci etkinliğimiz 4 Mayıs 2007 Cuma akşamı 17:30 - 19:30 saatleri arasında gerçekleşti.

Yazar, yönetmen, müzisyen ve ressam Mehmet Güreli, önemli filmlerle özdeşleşmiş olduğu için kaybolmuş gibi görünen ancak salt müzik olarak da çok önemli olan bestelerden örnekler dinlettiği sunusunda Film-Müzik ilişkisini dair ilginç bilgiler verdi. Katılanların büyük beğenisini kazanan konuşmasının sonunda da (istek üzerine) kendi bestelediği ve yorumladığı üç parça dinleme şansını da elde ettik.

Mehmet Güreli'nin Wikipedia'da yer alan biografisinde şöyle yazıyor:

Mehmet Güreli, yazar, müzisyen ve ressam. 1949'da İstanbul'da doğdu. Orta okulu Avusturya Lisesi'nde, liseyi Hürriyet Koleji'nde okuduktan sonra 2 yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne devam etti. 1976 yılında Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Alope'nin Odası adlı kısa öyküler kitabı 1993 yılında yayınlandı. Gönül Yarası ve İkinci Bahar adlı yapımlarda rol aldı. Ayrıca 1986 yılında yaptığı 18 dakikalık 'Vapurlar' filmi ve 'Necdet Mahfi Ayral' ile 'İstanbul'a Yolculuk - Dünya Yazarlarının Gözüyle' adlı 2 belgeseli bulunmaktadır. Halen İstanbul'da yaşıyor.

Albümleri
1988 - Vapurlar/Blues
1995 - Cihangir'de Bir Gece
1999 - Yağmur
2002 - Odamda Yolculuk

Kitapları
1985 - Sıcak Bir Göz
1993 - Alope'nin Odası

Filmleri
1986 - Vapurlar
2003 - Necdet Mahfi Ayral (Belgesel)
2006 - İstanbul'a Yolculuk-Dünya Yazarlarının Gözüyle (Belgesel)

Daha fazla bilgi için Mehmet Güreli'nin kendi sitesini de ziyaret edebilirsiniz.Can Denizci ve Haydar Yahşi

Yedinci Etkinliğimiz: "Duo Wanderer'in Gitar resitali"
Gitaristler: Can Denizci ve Haydar Yahşi

6 Nisan 2007 Cuma akşamı 17:30 - 19:30 saatleri arasında gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliğimizde bu kez CANLI MÜZİK dinledik.

Büyük bir keyifle izlenen Can Denizci ve Haydar Yahşi Gitar ikilisiağıdaki iki eseri mükemmel bir şekilde yorumladılar:

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
* Fransız Süiti No.1, BWV 812: Allemande - Courante - Sarabande - Menuet I&II - Gigue (İki gitar için düzenleme: Mario Martino ve Andrea Schiavina)

Robert Schumann (1810-1856)
* Kinderszenen (Çocukluk Manzaraları), Op. 15: Yabancı topraklar ve insanlara dair - Tuhaf bir öykü - Yakalamaca - Yakaran çocuk - Yeteri kadar mutlu - Önemli bir olay - Rüya-Ateşin yanında - Oyuncak at şövalyesi - Neredeyse çok ciddi - Korkutucu - Uyuyakalan Çocuk - Şair konuşur (İki gitar için düzenleme: Mario Martino ve Andrea Schiavina)
Sayfa 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 

 

ana sayfa