Kerem Küçükaslan 'ın
WBT Nextgen 0710 Cu Hoparlör konektörleri
ile ilgili görüşleri:


Piano markaları arasında 'Steinway & Sons' a 10 üzerinden 10 puan verilir. Uzmanlar en iyi ikinci piano markası'nın değerlendirmesine 7 puan vermeyi tercih etmektedir. 8 ve 9 haneleri ise her daim boş kalır.

Odyofil dünyada en iyi komponent parçalarının yeri top-end cihazlarda kendisini göstermektedir. En iyi dahili kablolar, en iyi kapasitörler, en iyi NOS lambalar... Bu komponentlerin bir sinerjisinden oluşan bu cihazların da ortalama değerleri 20 veya 30 bin Usd gibi rakamlardan itibaren başlar.

Batı'daki derin tutkulu odyofiller, kendi cihazlarını bu seviyelere çıkarmak için, bir süre sonra modifikasyonlar ve genel sinerji içinde iyileştiremelere yönelmeye başlamışlardır. Cihazlarından maksimum performans'ı alana kadar süren bu yolculuk hem daha ekonomik ve öğretici, hem de kulak beyin referansının tam anlamıyla keşfi için daha aydınlatıcıdır. Yalnız bu tarz yolculuklar bir o kadar da tehlikeli olabilir. Aletlerin genel sinerjisini bozmak çok kolay olduğu gibi, kulak beyin referansınızın zıtlaşacağı bir ses ile son bulmanız da bir o kadar mümkündür. Bunu ancak yeterince araştırma ve denemeden sonra yapmak gerekir.

Bütün bu yolculuk içinde genel karakteri bozmayacak, ve sesi kesinlikle daha iyiye götürecek mutlak adım, cihazlarda daha iyi konnektörler kullanmaktır. Tekrarlamak gerekirse sistemin bağlantı noktaları sistemin en zayıf halkalarıdır.

Akla gelebilecek, bilinen veya özel üretilen bir çok konnektörü dinlemiş bir odyofil olarak, WBT'yi tartışmasız olarak konnektörlerin 'Steinway'i olarak tanımlamaktayım.

Çok yakın bir dostumun, kısa süre önce yine en iyi bilinen bir marka ile ölçerek karşılaştırması sonucunda, WBT Nextgen'in indüktans değerinin bu markadan tam %40 daha iyi seviyede olduğunu ölçmüştür. Karşılaştırılan marka da 'top-end', ve hatta en iyi olarak belli çevrelerde ifade edilirken, gerek teknik veriler, ve gerekse dinletimiz, WBT Nextgen'nin açık ara ile öne çıktığını gösterdi.

CD-çalar çıkışımdan hoparlör girişine kadar bütün bağlantılarımın WBT Nextgen olduğunu ifade etmeliyim. En son olarak amplimin hoparlör konnektörlerini ( mevzu-bahis iyi marka konnektörleri değiştirip ) WBT-0710 Cu Nextgen yapmış bulunuyorum. Patentli topolojisiyle (cihazın içinden yekpare devam eden yapısı), hoparlör kablosu cihazın dahili kablolamasının bir devamı gibi hareket etmekte, ve sinyal bu geçiş noktasında 'bir direnç bariyerine' takılarak zayıflamamaktadır.

Sonuç:

  • Olağanüstü bir transparanlık,
  • Hoparlörlerin dışına oldukça fazla bir oranda taşmış, dengeli, bir sahne,
  • Sahne içinde, derinlik hissiyatının çok artması ve enstrüman odaklarının çok belirgin olması,
  • Çok kontrollü ve otoriter bir bas performansı.

Cihazlarımdaki doğru modifikasyonların bütün sonuçlarını bu konnektörlerle görmem beni çok şaşırttı. Sanki bir perde ile bu performansı bugüne kadar sistem içinde saklı tuttuğumu görmek bana iyi konnektörlerin önemini bir kez daha hatırlattı.

Buradaki A/B dinletisini (benim dışımda) 3 odyofil, bağımsız olarak yapmış ve yukarıdaki görüşlerin hepsinde mutabık kalmıştır.

'Doğru'nun sürekli arayışı içinde olan odyofil dostlarıma tereddütsüz olarak öneririm.

Kerem Küçükaslan